Skip to content

Werkpakketten

Het doel van WP1 is het karakteriseren van het medisch opioïdengebruik en misbruikin Nederland. Hierbij kijken we in het bijzonder naar de algehele epidemiologie van opioïdengebruik, regionale verschillenin gebruik, en de relatie van gebruik met andere gezondheidsuitkomsten.

Onderliggende doelstellingen:

 • Het karakteriseren van de last van de opioïdenepidemie in Nederland en het identificeren van de kenmerken van patiënten die de meeste kans hebben op (chronische) opioïdenbehandeling en de maatschappelijke impact daarvan.
 • Inzicht krijgen in mogelijke regionale verschillen in opioïdengebruik.
 • Inzicht krijgen in de associaties tussen opioïdengebruik en andere gezondheidsuitkomsten (morbiditeit en mortaliteit).

Het doel van WP2 is het beter begrijpen van hoe actoren binnen het proces van voorschrijven tot gebruik denken over opioïden. Denk hierbij aan patiënten en zorgverleners, maar ook het algemene publiek. Deze informatie is belangrijk om een beeld te kunnen schetsen van de attitudes en percepties omtrent opioïdengebruik in Nederland, zodat hier in de praktijk en met de implementatie rekening mee gehouden kan worden. Verdere wordt er in dit werkpakket ook gekeken naar de illegale markt.

Onderliggende doelstellingen:

 • Inzicht krijgen in de perspectieven van het algemene publiek over opioïden.
 • Inzicht krijgen in het perspectief van patiënten die chronisch opioïden gebruiken en patiënten die een stoornis in het gebruik hebben ontwikkeld. Hierbij wordt ook gekeken naar welke mogelijke risicofactoren geassocieerd zijn met langdurig gebruik.
 • Inzicht krijgen in de ervaring en houding van eerstelijnszorgverleners (huisartsen en openbare apothekers) in Nederland over het toenemende gebruik van sterk werkende opioïden, inclusief strategieën om effectieve pijnbestrijding mogelijk te maken en overmatig gebruik te voorkomen.
 • Eenoverzicht krijgen van verschillende soorten problematisch of ongewenst gebruik van opioïden (dat verder gaat dan afhankelijkheid en verslaving).
 • Verkennen van de aard en trends van niet-medisch gebruik en illegale gebruik van medische opioïden in Nederland.

Het doel van WP3 is het onderzoeken van mogelijke voorspellers of screeningtools voor langdurig en of problematisch gebruik de Nederlandse setting. Veel onderzoek is uitgevoerd in de Verenigde Staten, dus het is belangrijk om te onderzoeken of deze ook in de Nederlandse setting bruikbaar zijn.

Onderliggende doelstellingen:

 • Identificeren van voorspellers voor aanhoudend of problematisch opioïdengebruik voor verschillende patiëntpopulaties.
 • Inzicht krijgen in de validiteit en betrouwbaarheid van bestaande instrumenten om aanhoudend of problematisch opioïdengebruik in de Nederlandse situatie.
 • Testen of de nieuwe geïdentificeerde voorspellers in de Nederlandse situatie de validiteit en betrouwbaarheid van deze instrumenten vergroten.

Het doel van WP4 is onderzoeken welke strategieën effectief’ zijn om problematisch gebruik van opioïden te minderen. Dit zal gebeuren door het uitvoeren en evalueren van meerdere onderzoeken met interventies die verschillende doelen dienen.

Onderliggende onderzoeken:

 • Studie naar het verminderen van de hoeveelheid opioïden bij patiënten met musculoskeletale pijn door gelijktijdig gebruik van medicinale cannabis met behoud van voldoende pijnbestrijding.
 • Studie naar het gebruik van buprenorfine/naloxon (suboxone) versus methadon als een vorm van opioïden substitutie therapie bij chronische pijnpatiënten met een verhoogd opioïdengebruik.
 • Studie naar de effectiviteit van een multifactoriële interventie om ongepast voorschrijven van opioïden te verminderen en de afbouw van langdurig opioïdengebruik te bevorderen in de eerste lijn.

Het doel van WP5 is om te onderzoeken hoe onze resultaten het beste in de praktijk toegepast kunnen worden en wat voor impact deze (mogelijk kunnen) bereiken. Hierbij zullen veel maatschappelijke partijen betrokken worden om er voor te zorgen dat de implementaties praktische en haalbaar zijn.

Onderliggende doelstellingen:

 • Een gedetailleerde en systematische beoordeling geven van de mogelijk impact van epidemiologische trends en (kosten)effectiviteit van mogelijk interventies.
 • Delen van resultaten met belanghebbende en bijwerken van kennis en richtlijnen voor zorgverleners en patiënten.
Back To Top
Zoeken