Skip to content

Achtergrond & Doelstellingen

In de afgelopen 25 jaar is het gebruik van opioïden in Nederland sterk gestegen. Voorheen werd het voorschrijven van opioïden bij patiënten met maligne pijn als een belangrijk probleem gezien, aangezien patiënten in de eindfase van hun leven mogelijk werden blootgesteld aan onnodige pijn. Momenteel worden opioïden echter steeds vaker voorgeschreven voor niet kwaadaardige (geen kanker) pijn. Inmiddels worden er tekenen van toenemend problematisch opioïdengebruik zichtbaar. Naast afhankelijkheid en bedwelming kunnen opioïden andere potentieel gevaarlijke bijwerkingen veroorzaken, zoals een ileus (darmafsluiting) als gevolg van ernstige constipatie en verkeersongevallen als geval van verminderede responsiviteit. Ten slotte is in de Verenigde State de omschakeling van het gebruik van opioïden op recept naar het gebruik van illegale opioïden een bekend fenomeen dat bijdraagt aan opioïde gerelateerde sterfte. In Nederland zijn er aanwijzingen dat opioïden ook goed zonder recept verkrijgbaar zijn.

Een integrale benadering van dit probleem ontbreekt vooralsnog. Nadruk op de bijwerkingen van opioïden, met name het misbruikpotentieel van opioïden, kan ook effectieve pijnbehandeling in gevaar brengen bij patiënten die daadwerkelijk opioïden nodig hebben. Effectieve pijnbestrijding en gelijktijdige preventie van ongewenste effecten van opioïden en grootschalig misbruik is een belangrijke uitdaging voor de gezondheidszorg

Doelstelling

Het TAPTOE-consortium heeft als doel effectieve maatregelen voor te stellen die nadelige effecten van opioïden (bijv. misbruik) voorkomen, maar tegelijkertijd de beschikbaarheid van effectieve pijnbestrijding (opioïden of alternatieven) garanderen voor die patiënten die ze duidelijk nodig hebben. Dit project heeft als doel de perceptie en toepassing van opioïden door professionals, patiënten en het grote publiek te veranderen, met een balans tussen opiofilie en opiofobie.

TAPTOE
ONDERZOEK

In het TAPTOE consortium werken universiteiten. Zorginstellingen en beleidsmakers samen. Het consortium wil voorkomen dat een dat in Nederland een opioïdenprobleem ontstaat zoals in de Verengde Staten is gebeurd. Hiervoor verstrekt NWO een subsidie van 1.8 miljoen voor een periode van vijf jaar. Het onderzoek richt zich op het hele traject van het voorschrijven van opioïden tot het langdurig gebruik en de afbouw. Het consortium zal het problematische gebruik van opioïden in kaart brengen op basis van de gegevens uit diverse landelijke databases. Verder worden instrumenten ontwikkeld om de kans op problematisch gebruik beter te voorspellen. Ook zal er aandacht zijn voor de wisselwerking tussen het medisch en illegale circuit en particuliere aankopen via bijvoorbeeld het dark web.Ten slotte zal het consortium strategieën onderzoeken om het gebruik van opioïden in de medische wereld te beperken. Deze strategieën richten zich op alternatieve behandelingen voor pijn, op de organisatie van de dagelijkse praktijk bij het starten en herhalen van opiaten en op de behandeling van patiënten die reeds afhankelijkheid van opioïden hebben ontwikkeld. Het consortium zal zich ook richten op de ervaringen en denkbeelden van zorgverleners en patiënten over gebruik van opioïden en op onderzoek naar het effect van afspraken over voorschrijven en afleveren van opioïden in de eerste lijn.

Voor meer informatie over de bijbehorende onderzoeksprojecten

Back To Top
Zoeken