Skip to content

Oratie Prof. Dr. Arnt Schellekens: Verslaving Voorbij, van Molecuul tot Maatschappij

Op 14 september vond de jaarlijkse NISPA dag (Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction), onder voorzittersschap van Prof. Dr. Arnt Schellekens and Dr. Boukje Dijkstra, weer plaats. Tijdens dit congres presenteren onderzoekers van het NISPA in samenwerking met de instellingen IrisZorg, Leger des Heils, Novadic-Kentron, Tactus, Vincent van Gogh, en Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) hun recente onderzoeksresultaten.

Dit jaar heeft onze PhD-kandidaat Arno Kalkman (CWZ) een speedpresentatie gegeven over het topic: Opioïden op recept: wie zijn de gebruikers?; en hebben PhD-kandidaten Hannah Ellerbroek en Lisa Davies een posterpresentatie gegeven; getiteld: ‘Mindfulness als add-on bij de behandeling van patiënten met chronische pijn en stoornis in het gebruik van opioïden?’ en ‘Patiënten-perspectief: Hoe ontstaat een stoornis in het gebruik van opioïden op recept’.

Dit event was dit jaar erg speciaal, omdat onze eigen Prof. Dr. Arnt Schellekens tijdens dit event ook zijn oratie ontving als professor en hoogleraar Verslavingszorg en Psychiatrie aan het Radboudumc. Hierbij werd een zeer boeiende lezing gegeven getiteld: Verslaving Voorbij, van Molecuul tot Maatschappij.

Speech
Tijdens zijn speech haalde Prof. Dr. Arnt Schellekens aan wat het woord ‘verslaving’ nou eigenlijk inhoudt. Hoe het beeld van de maatschappij niet altijd matcht met het beeld van de werkelijkheid (daklozen drugsgebruikers vs. mensen met een huis en gezin; gebruiken voor genot vs. gebruiken ter voorkoming van  ontwenningsverschijnselen). Terwijl de impact van verslaving op het leven van patiënten, hun naasten en de maatschappij enorm zijn. Ondanks de beschikbaarheid van bewezen effectieve behandelingen voor verslaving ontvangen lang niet alle patiënten deze behandelingen en is er na behandeling een risico om terug te vallen in gebruik.
Prof. Dr. Schellekens verkende hierbij redenen en mogelijkheden om deze situatie te verbeteren door misvattingen over verslaving onder de loep te nemen. De essentie van het verhaal kan kort samengevat worden onder: Er is behoefte aan gepersonaliseerde zorg die goed aansluit bij de individuele kenmerken en wensen van de patiënt. Dit kan onder andere door:
  1. In de behandeling meer rekening te houden met comorbiditeit van de verslaving met andere psychische aandoeningen (o.a. depressie, ADHD) en met somatische aandoeningen (o.a. infectieziekten: HIV, Hepatitis C).
  2. Beter samen te werken over de grenzen van verschillende disciplines en zorgorganisaties heen (i.e. gebruik van magnetische hersenstimulatie).
  3. De zorg voor patiënten met verslaving meer rondom de patiënt te organiseren.
Back To Top
Zoeken