Skip to content

NOS artikel: Gevaar zware pijnstillers onderkend

Op maandag 25 september heeft de NOS een artikel gepubliceerd met de titel “Gevaar zware pijnstillers wordt onderkend maar gebruik neemt toe”. Dit artikel belicht de zorgwekkende trend van het groeiende gebruik van zware pijnstillers in Nederland, met name oxycodon, fentanyl en morfine. Het benadrukt het belang van een verantwoord voorschrijfbeleid, frequente medicatie-evaluaties voor herhaalrecepten en de noodzaak van alternatieve behandelingen voor patiënten met chronische pijn.

Dat patiënten hierom vragen en huisartsen en apothekers hiermee worstelen is ook iets wat uit onze eigen onderzoeken naar voren komt. Momenteel bevindt de TRIO-3P studie (WP4.4) binnen de eerstelijn, een onderzoek naar het terugdringen van overgebruik van opioïden in de eerste lijn (zowel bij startende als langdurige gebruikers), zich in de afrondende fase en is begonnen met de 6-maanden follow-up. Wij hopen binnenkort de eerste resultaten van dit onderzoek te kunnen presenteren.

Voor wie het NOS artikel wil lezen, klik dan hier.

Back To Top
Zoeken